En introduktion till nyckeltal inom HR

People Analytics

En introduktion till nyckeltal inom HR

Nyckeltal inom HR, eller personalnyckeltal, hjälper dig beskriva organisationens verklighet och skapar underlag för att diskutera komplexa frågor som rör era medarbetare. Genom att arbeta strategiskt med olika nyckeltal i er verksamhet skapar du förutsättningar att styra insatser i rätt riktning. I den här artikeln lär du dig vad nyckeltal är, om olika typer av nyckeltal och vad de har för funktion.

Vad är nyckeltal?

Det finns olika definitioner på vad ett nyckeltal är. I den här artikeln utgår vi från att ett nyckeltal är ett tal som är intressant för din verksamhet. Ett nyckeltal är framför allt begripligt och givande när det står i relation till något annat. Talet som beskriver hur mycket ni satsar på utbildning är inte ett optimalt nyckeltal, men sätter du talet i relation till antalet anställda, er omsättning eller totala personalkostnader, blir det plötsligt mer intressant.

Exempel på nyckeltal inom HR – 6 olika syften

Nyckeltal har olika funktioner i skilda situationer. Nedan delar vi in dem i 6 olika kategorier.

Lärande nyckeltal

Lärande nyckeltal ger dig kunskap om hur verkligheten ser ut och hur saker och ting hänger ihop. De talar om var ni befinner er idag och visar trender och mönster över tid. Nyckeltal av den här typen kan du exempelvis använda för att styra en fråga i en viss riktning.

Kontrollerande nyckeltal

Kontrollnyckeltal sätter nivån för när du ska vara nöjd och inte. De förutsätter att det som är bra eller dåligt är givet. På många områden går detta att åstadkomma. Det är exempelvis bättre med högre ekonomiskt resultat än lägre, bättre med färre fel än fler och så vidare. Områden med nyckeltal som inte uppfyller kraven kan bli underlag för åtgärder och därmed kan kontrollnyckeltal användas som en form av checklista.

Mobiliserande nyckeltal

De här nyckeltalen används för att prioritera mellan olika områden och mobiliserar kraft och energi bland allt annat som ska göras. Deras huvudsakliga syfte är att skapa uppmärksamhet, dra till sig resurser och visa rätt riktning så att en handling genomförs.

Belönande nyckeltal

Belönande nyckeltal är kopplade till någon form av belöning. De är ofta mobiliserande och viktiga att uppmärksamma då de har stor påverkan på verksamheten, exempelvis medarbetarnas prestation eller försäljningsresultat.

Rapporterande nyckeltal

Rapporterande nyckeltal används för att rapportera hur verksamheten ser ut till olika intressenter, exempelvis anställda, kunder, ägare, myndigheter med flera. 

Legitimerande nyckeltal

Legitimerande nyckeltal visar upp ett legitimt yttre. Sjukfrånvaro kan vara intressant för styrningen mot framgång men det kan också ske på ren rutin. Nyckeltal kan alltså användas i syfte att undvika kritik istället för att styra mot framgång, organisationen vill vara legitim. Syftet med dessa nyckeltal är således att slippa bekymmer och acceptera att andra kan ha större intresse av nyckeltalen än en själv. Exempel på legitimerade nyckeltal är nyckeltal som finns med i bokföringen enligt lag eller som myndigheter efterfrågar.

4 olika kategorier av nyckeltal inom HR

Ett sätt att kategorisera personalnyckeltal är att dela in dem i tal som beskriver vad som är, gör och blir. Med organisatoriska termer kallar vi det struktur, försörjning och reaktioner. Dessutom finns även en fjärde kategori med mått som är relaterade till verksamheten och ekonomin.

Struktur: exempelvis ålder, kön, grundkompetens, etnicitet, hälsa, antalet anställda, chefer och anställningsformer. Nyckeltal som talar om hur det är.

Försörjning: exempelvis utbildning, utvecklingssamtal, hälsosatsningar, rehabilitering, förmåner och belöningar, löneutveckling, arbetsmiljöinvesteringar. Nyckeltal som beskriver det ni gör.

Reaktion: exempelvis sjukfrånvaro (kort/lång), avgångar (frivilliga), nöjda medarbetare, arbetsskador, olycksfall, personalomsättning. Nyckeltal som talar om hur det blir.

Verksamhet: exempelvis produktionsnyckeltal av olika slag, aktieägarvärde, finansiellt resultat, teknisk kvalitet. Ibland kan måtten beskriva kvantiteter och ibland kvaliteter. Nyckeltal som beskriver verksamhetens ekonomiska framgång.

Ovan är exempel på olika nyckeltal som du kan använda för att beskriva och styra er verksamhet. Vilka nyckeltal som är mest relevanta skiljer sig såklart mellan olika verksamheter och branscher.

Index som ett alternativ till nyckeltal

Ibland är det svårt att hitta ett nyckeltal för att beskriva verkligheten. Det kan gälla områden som är mångfacetterade, exempelvis trivsel eller jämlikhet. Här kan index vara till hjälp. Index är en samling nyckeltal som tillsammans ger en bild av verkligheten. I fallet med trivsel kan den löpande nivån på korttidsfrånvaro, andelen anställda som slutar och personalenkäter där det ingår frågor om trivsel, ge en god indikation.

Använd index i de fall där det är svårt att hitta ett nyckeltal som beskriver verkligheten. I exemplet med trivseln säger fem olika indikationer på trivsel mer om verkligheten än de gör var och en för sig och därför räknas flera indikationer om till ett “trivselindex”. 

Nyckeltal är ingen absolut sanning

Ambitionen är att nyckeltal ska ska ge en bild av eller indikation på verkligheten, men inget nyckeltal ger en perfekt bild. Alla nyckeltal har sina svagheter, invändningar och begränsningar. Likna istället nyckeltal vid en karta, en förenkling eller sammanfattning som utelämnar detaljer och gör att du kan gå vilse, samtidigt som den fungerar som vägvisare. 

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!